Ostrzeżenie dla Klientów PKN ORLEN

2017-09-18

W związku z uzyskiwanymi przez PKN ORLEN SA sygnałami o akcjach "Kupon na roczny zapas paliwa”, darmowych bonach na tankowanie na stacjach ORLEN oraz „urodzinowym konkursie” na Facebooku, informujemy, że Koncern nie jest organizatorem takich działań, nie przekazywał na poczet tych akcji nagród w postaci kuponów na paliwo, a podmioty je prowadzące naruszają prawa PKN ORLEN m.in. do znaków towarowych i dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie informujemy, że akcje tego typu nie tylko naruszają prawa PKN ORLEN, ale mogą również w sposób nieuzasadniony wyłudzać dane osobowe ich uczestników.

Informacje na temat wszelkich akcji promocyjnych i konkursowych, organizowanych przez PKN ORLEN oraz ich regulaminy dostępne są wyłącznie pod adresem www.orlen.pl oraz www.vitay.pl. Uczestnikom konkursów i promocji rekomendujemy uważną weryfikację regulaminów i w razie wątpliwości weryfikowanie ich na stronie www.orlen.pl.