Dlaczego warto tankować nowe paliwa EFECTA?

Dbaj o silnik swojego samochodu! Nowe paliwa o unikalnej formule w połączeniu z najnowocześniejszymi środkami uszlachetniającymi dają korzystny efekt dla silników pojazdów i ich użytkowników. Wyselekcjonowane przez nas środki uszlachetniające sprawiają, że wybrane elementy silnika są oczyszczane i utrzymywane w czystości. Paliwa EFECTA przeciwdziałają powstawaniu i skutecznie usuwają już istniejące osady, co zostało udowodnione w badaniach z wykorzystaniem silników Mercedes Benz M102E, Mercedes Benz M111, PSA DW10B i PSA XUD-9. Dzięki funkcjonalności czyszczącej paliwa EFECTA dbają o wydajność i żywotność silnika.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi zaletami naszych nowych paliw,
potwierdzonymi testami wykonanymi w niezależnych, renomowanych i akredytowanych laboratoriach.

Dzięki unikalnej formule benzyna EFECTA 95:

zapobiega tworzeniu się nowych osadów, utrzymując w ponad 98 proc. pierwotną efektywność silnika*)

usuwa do 65% osadów powstających w wyniku spalania benzyny nieuszlachetnionej, spełniającej obowiązujące wymagania formalno-prawne i normę PN-EN 228

chroni silnik i układ paliwowy przed korozją oraz fizycznym zużyciem

przyczynia się do zmniejszenia zużycia silnika dzięki większej o ponad 30% smarności w stosunku do benzyny nieuszlachetnionej spełniającej obowiązujące wymagania formalno-prawne i normę PN-EN 228

nie zawiera szkodliwych pierwiastków metalicznych

zalecana jest do stosowania we wszystkich typach silników o zapłonie iskrowym, w tym wyposażonych w instalację LPG oraz hybrydowych, niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych oraz przebiegu pojazdu

*) Na podstawie testów CEC F-05-93 oraz CEC F-20-98 wykonanych w niezależnym, renomowanym i akredytowanym laboratorium SGS.

Poniższe zdjęcia obrazują wyniki testu w procedurze Keep Clean na
silniku Mercedes Benz M111 według metody CEC F-20-98

Zawór dolotowy 1

Zawór dolotowy 2

Zawór dolotowy 3

Zawór dolotowy 4

Zawory dolotowe po zastosowaniu benzyny nieuszlachetnionej spełniającej wymagania formalno-prawne oraz normy PN-EN 228+A1:2017-06.

Zawór dolotowy 1

Zawór dolotowy 2

Zawór dolotowy 3

Zawór dolotowy 4

Zawory dolotowe w odniesieniu do benzyny EFECTA 95.

Przebieg procedury Keep Clean:

 • 1Na pierwszym etapie, badaniom poddawano benzynę (nieuszlachetnioną), spełniającą obowiązujące wymagania: formalno-prawne, normę PN EN 228+A1:2017-06 oraz Światowej Karty Paliw z 2013 r.
 • 2Po 60. godzinnym teście badawczym dokonywano oceny (ważenia) zaworów dolotowych. Średni wynik ilości osadów na zaworach dolotowych wyniósł 126 mg.
 • 3Następnie przeprowadzono 60. godzinny test z użyciem benzyny EFECTA 95. Po teście zważono zawory dolotowe. Średni wynik ilości osadów na zaworach dolotowych wyniósł 2 mg, co stanowi o około 98,4% mniej osadów w stosunku do benzyny nieuszlachetnionej.

Poniższe zdjęcia obrazują wyniki testu w procedurze Dirt-Up i Clean-Up na
silniku Mercedes Benz M102E metoda CEC F-05-93

Zawór dolotowy 1

Zawór dolotowy 2

Zawór dolotowy 3

Zawór dolotowy 4

Zawory dolotowe po zastosowaniu benzyny nieuszlachetnionej spełniającej wymagania formalno-prawne oraz normy PN-EN 228+A1:2017-06.

Zawór dolotowy 1

Zawór dolotowy 2

Zawór dolotowy 3

Zawór dolotowy 4

Zawory dolotowe w odniesieniu do benzyny EFECTA 95.

Przebieg procedury Dirty-Up i Clean-Up:

 • 1Procedura składa się z dwóch etapów – zabrudzania (Dirty-Up) i oczyszczania (Clean-Up).
 • 2Na pierwszym etapie - zabrudzania (Dirty-Up) badaniom poddawano benzynę nieuszlachetnioną, spełniającą obowiązujące wymagania: formalno-prawne, normę PN EN 228+A1:2017-06 oraz Światowej Karty Paliw z 2013 r.
 • 3Po 60. godzinnym teście badawczym, Dirt-Up, przeprowadzono ocenę (ważenia) zaworów dolotowych. Średni wynik ilości osadów na zaworach dolotowych wyniósł 204 mg dla nieuszlachetnionej.
 • 4Na drugim etapie - oczyszczania (Clean-Up) badaniom poddawano nowe paliwo EFECTA 95.
 • 5Zabrudzone zawory dolotowe ponownie montowano w silniku i przeprowadzano 60. godzinny test z użyciem benzyny EFECTA 95. Po teście zawory dolotowe ważono. Średni wynik ilości osadów na zaworach dolotowych wyniósł 71 mg, co stanowi redukcję osadów o około 65,2 % w stosunku do benzyny nieuszlachetnionej.

Dzięki unikalnej formule olej napędowy EFECTA DIESEL:

oczyszcza układ wtryskowy, przywracając nawet do 98% pierwotnej efektywności silnika w porównaniu z efektywnością silnika z zastosowaniem referencyjnego oleju napędowego*)

usuwa co najmniej 50% osadów już po pierwszym tankowaniu pełnego baku*)

chroni silnik i układ paliwowy przed korozją oraz fizycznym zużyciem

daje dwukrotnie mniejszy efekt pienienia paliwa w stosunku do minimalnych, zalecanych poziomów **), zapewnia szybsze i łatwiejsze tankowanie

nie zawiera szkodliwych pierwiastków metalicznych

zalecany jest do wszystkich silników Diesla, niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych oraz przebiegu pojazdu

*) Na podstawie testów CEC F-98-08 wykonane w niezależnym, renomowanym i akredytowanym laboratorium SGS.
**) Zalecenia przemysłu motoryzacyjnego Światowa Karta Paliw z 2013 r. (World Wide Fuel Charter)

Poniżej przykładowe zdjęcia działania wtryskiwaczy

Działanie wtryskiwacza po zastosowaniu nieuszlachetnionego oleju napędowego

Działanie wtryskiwacza po zastosowaniu paliwa uszlachetnionego

Testy i procedury przeprowadzone dla EFECTA DIESEL:

Poniżej przedstawiamy wykres odzysku mocy po zastosowaniu EFECTA DIESEL w teście silnikowym PSA DW10B w procedurze Dirty-Up i Clean-Up

Przebieg procedury Dirty-Up i Clean-Up:

 • 1Procedura składa się z dwóch etapów – zabrudzania (Dirty-Up) i oczyszczania (Clean-Up).
 • 2Na pierwszym etapie - zabrudzania (Dirty-Up) badaniom poddawano olej napędowy nieuszlachetniony.
 • 3W teście Dirty-Up trwającym 32. godziny dokonywano oceny mocy silnika. Obserwowano zmniejszenie wydajności wtryskiwaczy, w wyniku stopniowego zabrudzania pogorszyło się rozpylenie paliwa. W celu uzyskania zwiększonej ilości osadów na wtryskiwaczach silnika zastosowano cynk.
 • 4Na drugim etapie - oczyszczania (Clean-Up) badaniom poddawano nowy olej napędowy EFECTA DIESEL.
 • 5W teście Clean-Up trwającym 32. godziny dokonywano ponownej oceny mocy silnika. Już po 16 godzinach wydajność wtryskiwaczy została przywrócona do jej pierwotnej wartości. Wzrosła moc silnika i dynamika silnika.

Wyniki badań dotyczące nowych paliw EFECTA

Pobierz wyniki testów przeprowadzanych przez niezależne i renomowane europejskie laboratoria potwierdzające prezentowane powyżej atrybuty paliw.

Pobierz pdf

Filmy i animacje z nowymi paliwami EFECTA

Prześwietl samochód i sprawdź kluczowe cechy paliwa EFECTA

Udaj się w wirtualną podróż do wnętrza silnika z EFECTĄ

Następna sekcja